1. <pre id="d9hfe"><label id="d9hfe"></label></pre>

   <td id="d9hfe"></td>
   <pre id="d9hfe"></pre>

   產品名稱: 氟乙酸甲酯

   CasNo: 453-18-9

   分子式: C3H5FO2

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 二氟乙酸乙酯

   CasNo: 454-31-9

   分子式: C4H6F2O2

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 4,4-二氟乙酰乙酸乙酯

   CasNo: 352-24-9

   分子式: C6H8F2O3

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 2,2,2-三氟乙酰胺

   CasNo: 354-38-1

   分子式: C2H2F3NO

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: N-氟代雙苯磺酰胺

   CasNo: 133745-75-2

   分子式: C12H10FNO4S2

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 七氟-2-碘代丙烷

   CasNo: 677-69-0

   分子式: C3F7I

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 3,3,3-三氟丙酮酸乙酯

   CasNo: 13081-18-0

   分子式: C5H5F3O3

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 2,4-二氯-5-氟嘧啶

   CasNo: 2927-71-1

   分子式: C4HCl2FN2

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 2,3-二氟苯甲酸

   CasNo: 4519-39-5

   分子式: C7H4F2O2

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 2,3-二氟苯胺

   CasNo: 4519-40-8

   分子式: C6H5F2N

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 2,3-二氟溴芐

   CasNo: 113211-94-2

   分子式: C7H5BrF2

   純度: 99

   詢價

   產品名稱: 2-(三氟甲基)芐溴

   CasNo: 395-44-8

   分子式: C8H6BrF3

   純度: 99

   詢價
   国产精品国产三级国产av

   1. <pre id="d9hfe"><label id="d9hfe"></label></pre>

    <td id="d9hfe"></td>
    <pre id="d9hfe"></pre>